"særeigne kurs og konferansestader håndplukket av Innovasjon Norge"

Mo Laksegard er ei "håndplukket" bedrift. Til ei kvar tid er det inntil 15 turistbedrifter som Innovasjon Noreg har handplukka til nettverket som nettopp vert kalla "Håndplukket".
Dette er eit nettverksprosjekt for særegne og annleis kurs og konferansestader som skreddarsyr møter og incentivreiser for bedrifter.  

Dei ”Håndplukkede” er ekte og autentiske stader der ein kan oppleva kultur og norske tradisjoner på en ny og spennande måte. Spesielt har ein fokus på mat og aktivitetar

Du kan lesa meir om dei som er med i prosjektet på eiga nettside www.handplukket.no eller ved å laste ned Håndplukket brosjyra
Du kan lese historien om Mo Laksegard i Håndplukket boka