Samarbeidstrening

Deltakarane får gjennom ein dag (kan og bruka to halve dagar) med aktivitetar
og oppgåver synleggjort ulike sider ved samarbeidet dei i mellom. Aktivitetane er lagde opp slik at alle kan vera med og føregår i hovudsak ute. Gjennom kyndig førebuing, rettleiing undervegs og ikkje minst evaluering etterpå, er målet at deltakarane ser overføringsverdien til sin eigen arbeidssituasjon. Oppsummering og evaluering vert oftast gjort rundt leirbålet i villmarksleiren.


Tid: frå 2,5 t til 2 dagar
Pris: Frå kr. 495,- per person
Min. antal: 6 pers