Rapell

Har du nokon gong stått på kanten av eit stup og kjent sitringa i magen?
Og attpåtil vite at du skal fire deg ned til bakken langt under deg. Ikkje det?
Så kan du få oppleve dette no. Du står på toppen og har "verdas" finaste utsikt.  Du tar på deg nødvendig sikkerhetsutstyr og så er du klar. 
Eit lite steg, men eit stort steg for deg, og du firar deg ned i ein eigen verden.

Pris: kr. 495,- pr. person
Varighet: 2 timar for gruppe på 15 pers.

Bestill aktivitet på informasjonsida